Tiệc tại Hà Nội

 • Khách sạn Daewoo


  Address: 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
  Phone: 0243 8315 000

 • Khách Sạn Melia Hà Nội

  Address: 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
  Phone: 0243 8315 000

 • Camellia Hanoi Hotel

  Camellia Hanoi Hotel (Camellia 3 hotel)
   Address: 12C Chan Cam str, Hoan Kiem dist, Hanoi city
  Tel: (+844) 3828 5936 - (+844) 3938 0937
  Fax: (84-4) 39285426
  Hotline: (+84) 936 441 977 or (+84) 906 253 558
  Email: bookingcamelliahanoi@gmail.com
  Website: www.camelliahanoihotel.com